my dream. my design.

Jag har pratat om det länge och tänkt på det ännu längre så det är dags att ta ett steg närmare drömmen. Att skapa kläder. Att ha ett eget märke. En tanke räcker inte. Förverkliganden kräver handling. Jag börjar med att skissa på plaggen, sen blir det till att sy upp ett provexepmlar av varje plagg. Steget efter ska jag tänka ut under tiden.

/I’ve talked about it for a long time and thought about it even longer so it’s time to take a step closer to the dream. Creating clothes. Having my own brand. A thought is not enough. Realizations requires actions. I’m starting with some sketchings and hopefully I’ll be able to sew a sample of each. In parallel I’ll think about the next step.

Och god morgon förresten. Från hela familjen.
/Good morning by thy way. From everyone in this house.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
This entry was posted in Vardag. Bookmark the permalink.